Farm 80

Farm 80 er en elastisk tetningsmasse.

  • Til middels store og større sprekker i trebåter.
  • Elastisk tetningsmasse
header-farm80

Sparkel må i alle tilfeller påføres på en tørr og ren epoksyprimer. Hvis overmalingsintervallet ikke overholdes, må primeren slipes.
Med unntak av trebåter (som man vanligvis ikke sparkler), kan alle materialer sparkles.
Det er viktig at sparkel påføres mellom to lag grunning(sandwich-teknikk) for å sikre at systemet blir helt tett. På denne måten unngår vi både vanninntrenging og løsmiddelinntreging, som i sin tur kan forårsake matte flekker på ytre lag.