Sparkel til båt

Yachting Farm 80

Farm 80 Farm 80 er en elastisk tetningsmasse. Til middels store og større sprekker i trebåter. Elastisk tetningsmasse Sparkel må i alle tilfeller påføres på en tørr og ren epoksyprimer. Hvis overmalingsintervallet ikke overholdes, må primeren slipes. Med unntak av trebåter (som man vanligvis ikke sparkler), kan alle materialer sparkles. Det er viktig at sparkel påføres […]

Yachting Farm 80 Read More »