Yachting Epoxy Yacht HB

Epoxy Yacht HB er en to-komponent epoksy mastic grunning. Korrosjonsbeskyttende malesystem på stålskrog og for beskyttelse mot plastpest i glassfiberskrog.

  • Svært god barriereeffekt
  • Kan påføres korroderte overflater med en gang de er vasket
  • Lang varighet og god slitestyrke
Yachting_Epoxy-Yacht-HB-klipt

Hvordan grunne båten?

Grunning av båten er en svært viktig jobb av flere årsaker. Grunnlaget for et perfekt malingsresultat er kvaliteten i de forberedelser du gjør. Grunninger brukes både over og under vannlinjen for å sikre heft, både til overflaten og påfølgende malingsstrøk. Den er svært viktig for å sikre skroget mot vanninntrengning, som kan skape plastpest og frostsprengning, og for å lage en perfekt overflate før påføring av lakkmaling.