Sioox vedlikeholdsvask

sioox vedlikeholdsvask

RASK OG ENKEL RENGJØRING ER ALT SOM KREVES.
Etter at du har grunn- og overflatebehandlet grundig, trenger du bare å vaske treflaten ved behov. Det rekker for å holde treet friskt og få en fin, lysegrå glans i mange år.

DE VIKTIGSTE FORDELENE:
• Hold treflaten fri for smuss ved å vaske med vår Vedlikeholdsvask, alternativt utspedd oppvaskmiddel.
• Bruk ikke høytrykksvasker. Den kan skade trebeskyttelsens overflatesjikt.
• Vask ikke med rengjøringsmiddel som inneholder olje, f.eks. såpe. Oljerester kan misfarge treet og dessuten trekke til seg alger og mugg. Hvis du likevel velger å bruke denne typen rengjøringsmiddel – spyl treoverflaten grundig med vann etterpå.
• Rengjør ikke med vaskemiddel for tremmeverk eller andre sterkt alkaliske midler. Disse rengjøringsmidlene kan skade trebeskyttelsens overflatesjikt.
• Hvis du får oppvekst av alger på overflaten (kan forekomme på skyggelagte, fuktige trepartier), vask i første omgang med vår vedlikeholdsvask. Hvis algeveksten ikke forsvinner, bruk et algemiddel og spe det ut ekstra (følg ellers anvisningene på pakningen nøye).