Jotun Visir Oljegrunning Pigmentert

VISIR Oljegrunning Pigmentert brukes som grunning før man maler bart treverk ute for å få god heft og beskytte mot råte

  • Råtehindrende, vannavvisende grunning kun til utendørs bruk.
  • Grunning, basert på spesielle 1 alkydoljer.
  • Binder løse trefibre og sikrer god heft for videre behandling.
  • Produktet inneholder middel mot råte- og svertesopper.
  • Den spesielle pigmenteringen beskytter treverket mot skadelig UV-lys og har en farge som ligner treverk.
  • Forsterker overflaten og gjør den vannavvisende.
  • Gir lenger holdbarhet til malingsystemet.

Husk å ferdigbehandle, så raskt som mulig, men senest innen 3 måneder.